วิถีโรงเรียนบ้านเพียนาม

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Recent Posts

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เยี่ยมชมและให้กำลังใจต่อคณะครูและบุคลากรการศึกษา

09:20 0
        ขอบพระคุณท่านรองอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจต่อคณะครูและบุคลากรการศึกษา ในการ...
Read More

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ยุค 4.0

08:37 0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ยุค 4.0
Read More

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here