วิถีโรงเรียนบ้านเพียนาม

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Recent Posts

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ยุค 4.0

08:37 0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ยุค 4.0
Read More

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here